Bea Partner

PRATA MED EN EXPERT!

+46 (0)73 500 95 88

Om BEA Partner

Grundaren har ordet

Beatrice Gustafsson - Grundare

BEA grundades med visionen att förenkla och öka tillgängligheten på kvalitativ affärsjuridisk rådgivning till småföretagare.

Som småföretagare kan det ibland kännas krångligt och framförallt dyrt att anlita en jurist när behovet uppstår. Det är tidskrävande att kontakta upptagna jurister och ännu svårare att få en överskådlig prisbild. Det är här BEA kommer in. När ni en gång har kommit i kontakt med oss är dessa problem bortblåsta och ni vet exakt vem ni ska ringa när behovet uppstår.

Att vår rådgivning är ledande grundas i vår höga tillgänglighet, vår förmåga att göra affärsjuridiken förståelig och att dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer med alla våra klienter och det ska vara enkelt att ha oss som rådgivare. Vi är småföretagarens självklara val av affärsjuridisk rådgivare.

B

Banbrytande

Vi tar lärdomar av all vår erfarenhet men är samtidigt öppna för att effektivisera en konservativ bransch. Vi är framåtsträvande vid användning av ny teknik och effektivisering av ärendehantering, allt för att våra klienter ska få den tveklöst bästa rådgivningen.

E

Engagerad

Vi är alltid fullt engagerade i alla uppdrag, från början till slut. Att vara engagerad innebär för oss att hjälpa alla våra klienter i både med- och motgångar, att tillvarata våra klienters behov och att dessutom göra det med hög tillgänglighet.

A

Affärsnära

Vi vet att din business är viktig. Att arbeta affärsnära innebär att förstå din verksamhet och att applicera strategiskt viktiga villkor i dina kommersiella överenskommelser. Din verksamhet är unik och det är också vår rådgivning till dig.